DANSKE ARK støtter Arkitekter Uden Grænser

Ugens fokus hos DANSKE ARK, skrevet af Direktør Christian Lerche

“Læger uden Grænser”

Jeg tror de fleste kender og respekterer Læger Uden Grænser for deres indsats i katastrofeområder. Arkitekternes pendant, Arkitekter Uden Grænser (AUG), er desværre knap så kendt. Det vil jeg gerne prøve at lave om på. Den danske del af Architecture sans Frontières har knap tre år på bagen og har blandt andet været involveret i projekter i Ghana, Indien og Sierra Leone. AUG har til formål at fremme udviklingen af det byggede miljø. Udgangspunkter er at vi alle har et ansvar for at sikre social og miljømæssig bæredygtighed. Derfor vil AUG gerne stå til rådighed for mennesker, der ikke ellers har adgang til arkitekters kunnen.

Det er et formål, som DANSKE ARK helhjertet støtter. Vores egen vision er som bekendt, at ”Verden har brug for danske arkitekter”. Traditionelt har danske arkitekter haft et stærkt socialt engagement. I dag har mange arkitektvirksomheder en velformuleret CSR-profil, og de er tilsluttet UN Global Compact, som DANSKE ARK også er.

Når Arkitekter Uden Grænser endnu ikke står stærkt på lystavlen, så tror jeg det især hænger sammen med, at foreningen – som andre velgørende organisationer – mangler økonomiske resurser.
Derfor har DANSKE ARKs bestyrelse besluttet at støtte Arkitekter Uden Grænser. Vores støtte består af et kontant bidrag på op til 50.000 kr., som især skal gå til at støtte udsendelse af danske arkitekter til projekter i udlandet. Vi melder os ind som erhvervsmedlem og hjælper med at udbrede kendskabet til foreningen, så flere kan blive medlemmer. Med den økonomiske støtte til udsendelse af danske arkitekter håber vi, at arkitekterne både vil kunne medvirke til at formidle vores vision i udlandet, og også at de kan hjembringe erfaringer og netværk til fremtidige jobs i danske arkitektvirksomheder.
Jeg vil gerne opfordre medlemmerne til at bakke op bag Arkitekter Uden Grænser. Et erhvervsmedlemskab koster kun 100 kr. om måneden, så der er vel ingen økonomisk grund til at holde sig tilbage, hvis man har sympati med formålet. Læs mere på www.arkitekterudengraenser.dk.

Leave a Response