Illustrationer

Masanga, Sierra Leone

Medarbejderboliger fase 3

Medarbejderboliger fase 2

Masanga Dwelling er tegnet af cand.polyt. Rasmus C. Hamann som afgangsprojekt fra Arkitektur og Design, Aalborg Universitet.

Projektet giver et forslag til en prototype bolig til hospitalspersonalet i Masanga.

Intentionen er at integrere parametre som lokale materialer, naturlig ventilation, dagslys og køling i projektet, og grundet den økonomiske ramme er low-tech løsninger i fokus.

Grundlaget for projektet er feltarbejde i Masanga, februar 2009, hvor bl.a. interviews med potentielle brugere og registreringer af konteksten er foretaget.

Projektet danner udgangspunkt for en workshop i AUG Masanga-gruppen i løbet af sommeren 2010, som vil føre til designet af den endelige prototype, som opføres til efteråret.

Medarbejderboliger fase 1

Det primære formål med opførelsen af boligen var at undersøge materialer, håndværksmæssigt niveau, muligheder og begrænsninger. Byggeriet fungerede som en 1:1 test på tilgængelighed af materialer, priser og kvalitet.

Vi har arbejdet meget med detaljeringen af projektet, for at se om vi derved kunne ændre opfattelsen af ’det gode hus’. Vi har genbrugt materialer og skillevæggene i huset er lavet af flettede palmebladsmåtter. De bruges traditionelt som ydervægge i de fattigste huse og har derfor et dårligt ry. Ved at bruge det lokale fletværk på en ny måde, håber vi, at det vil blive accepteret som materiale. Måtterne er både flotte og billige, men også lokalt producerede og helt igennem bæredygtige.

Leave a Response