organisation

ARKITEKTER UDEN GRÆNSER er en humanitær organisation, der arbejder for at give alle men­nesker adgang til anstændige boforhold og levevilkår.

Vores projektarbejde i ulande arbejder målrettet for at give civilsamfun­det de bedste forudsætninger for at forbedre bolig- og byom­råde, og få det optimale ud af de få ressourcer, der er til rådighed. Gennem oplysningskampagner og debatarrangementer i Danmark sætter vi samtidig fokus på de boligforhold som verdens fattigste lever under, for at sikre politisk opbakning og økonomisk støtte fra virksomheder og private donorer.

INTERNATIONALT NETVÆRK Arkitekter Uden Grænser blev stiftet i 2008 som den danske gren af den verdensomspændende organisation Architecture Sans Frontiers. Som del af et globalt netværk med fælles værdigrund­lag,  det internationale Hasselt Charter , arbejder vi både internationalt og lokalt med projekter, der har til formål at fremme udviklingen af det bebyggede miljø. Vi tilbyder vores hjælp til de grupper i sam­fundet, der ellers ikke har adgang til arkitekters kunnen, og tager ansvar for at byggeriet udvikler sig i en socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtig retning.

VEDTÆGTER Arkitekter Uden Grænser er en registreret organisation, og vedtægterne har hentet inspiration fra det Internationale Charter. Vores vedtægter kan læses her

ORGANISATION
organisationsdiagram-ny

Bestyrelsens medlemmer kan ses her

De ansvarlige for udvalgene kan ses her

Comments are closed.