AKSUM CHILDREN’S LIBRARY & GARDEN


Aksum er beliggende i Etiopiens nordlige højland af, på grænsen til Eritrea. Byens historie går tilbage til det første århundrede før vor tidsregning og har en gylden storhedstid som religiøst fristed og handelscentrum. Legenderne vil både at Dronningen af Sheba og profeten Muhammeds yndlingskone på et tidspunkt boede i byen. Pagtens ark hviler i byens største kirkekompleks som cementerer Aksums førende position i den Etiopiske ortodokse kirke.

DET HUMANITÆRE SAMARBEJDE

Opførelsen af det nye børnebibliotek i Aksum var en del af Ethiopian Community Development Council’s humanitære udviklingsprojekt på det afrikanske horn. Et projekt som stræber efter at etablere lokale institutioner, at lære, at bevare, fremme og videreformidle Aksumitisk kultur. Arkitekter Uden Grænser var involveret i den tidlige projektudvikling, men projektet blev senere droppet af samarbejdspartneren pga økonomiske årsager.

MÅL

Opgaven havde to overordnede mål. Det ene var opførelsen af selve børnebiblioteket og det andet etableringen af en omgivende park. Den omgivende park skulle både indeholde det eksisterende og det nye bibliotek, et nye børnebibliotek, samt en cafe og en række workshops. Udfordringen var at udforme en bæredygtig planlægning, som tager højde for en langstrakt byggeproces således at de enkelte bygninger kan eksistere hver for sig og senere i sammenhæng. Selve byggegrunden ligger centralt i Aksum, men fremstår uden sammenhæng med sine omgivelser. Ønsket var at forbinde Aksums nye kulturelle grund med resten af byen.

NYHEDER