AKSUM CHILDREN’S LIBRARY & GARDEN


Aksum er beliggende i Etiopiens nordlige højland af, på grænsen til Eritrea. Byens historie går tilbage til det første århundrede før vor tidsregning og har en gylden storhedstid som religiøst fristed og handelscentrum. Legenderne vil både at Dronningen af Sheba og profeten Muhammeds ynglings kone på et tidspunkt boede i byen. Pagtens ark hviler i byens største kirkekompleks som cementerer Aksums førende position i den Etiopiske ortodokse kirke.

BIBLIOTEKET

Opgaven ”Et nyt børnebibliotek i Aksum” har sin baggrund i et nærværende akut behov for kapacitetsudvidelse og moderne biblioteksforhold af det eksisterende bibliotek. Derfor er et nyt bibliotek med forbedrede funktioner under opførelse. I det sammenhæng er ideen til en separat biblioteksbygning til Aksums yngste befolkning også opstået.

DET HUMANITÆRE SAMARBEJDE

Opførelsen af det nye børnebibliotek i Aksum er en del af Ethiopian Community Development Council’s humanitære udviklingsprojekt på det afrikanske horn. Et projekt som stræber efter at etablere lokale institutioner, at lære, at bevare, fremme og videreformidle Aksumitisk kultur.

MÅL

Opgaven har to overordnede mål. Det ene er opførelsen af selve børnebiblioteket og det andet er etableringen af en omgivende park. Den omgivende park indeholder både det eksisterende bibliotek, det nye bibliotek, det nye børnebibliotek, samt et ønske om en cafe og en række workshops. Udfordringen bliver at udforme en bæredygtig planlægning, som skal tage højde for en langstrakt byggeproces således at de enkelte bygninger kan eksistere hver for sig og senere i sammenhæng. Selve byggegrunden ligger centralt i Aksum, men fremstår i dag uden sammenhæng med sine omgivelser. Ønsket er at forbinde Aksums nye kulturelle grund med resten af byen.

Et projekt som stræber efter at etablere lokale institutioner, at lære, at bevare, fremme og videreformidle Aksumitisk kultur.

RUM FOR LÆRING OG KREATIVITET

Børnebiblioteket bliver en selvstændig bygning med egen bibliotekar og undervisningslokaler. Bygningen skal være åben for lokalbefolkningen til brug efter skoletid og virke som et værested og videns sted for Aksums unge. Børnebiblioteket har til formål at introducere samfundets småbørn for historiefortælling, læsning, spil, kreative klasser og at give dem muligheden for at lære hvad biblioteksressourcer og en verden af bøger kan tilbyde i en tidlig alder. Biblioteket vil være et rum, hvor børn kan komme til at læse og lege, og det vil tjene som et alternativ plads til at lære og socialisere.

NYHEDER