BLOG: ARKITEKTUR DER UDVIKLER

Vi har valgt at udgive den danske version af forordet til vores bog “Developing Architecture, Learning From Sierra Leone”. Det er ikke bare rammen for den aktuelle bog, men også en ultrakort introduktion til Arkitekter Uden Grænser som organisation – vores værdigrundlag og formål, hvem vi er – vores medlemmer, og nogle af de projekter, vi har lavet, samt hvor vi ønsker at bevæge os hen.

“Hvorfor skal de fattigste mennesker ikke bo skønt? Hvorfor skal de ikke have huse, som har en særlig værdi? Netop de bør bo i bygninger, som de kan være stolte af, bygninger som er noget særligt.”

I AUG deler vi det menneskesyn, citatet udtrykker. Det er organisationens værdigrundlag. Stemmen er Gerardo Mingo Pinacho, stadsarkitekt i Madrid, i et interview om de seneste 10 års succesfulde og vidt berømmede udviklingsstrategi af byens fattige boligkvarterer. Intervieweren er Niels Bjørn, urbanist og phD, og forfatter til essayet When a building becomes an Icon, bogens næstsidste tekst.

Teksten italesætter hvilken rolle arkitektur kan have for udvikling. Samtidig markerer dens position i bogens slutning, at ASF-DK idag er en organisation, der over de sidste fem år har udviklet sig fra at være en flok drømmende blomsterbørn med gode intentioner og højtflyvende idealer mod en fagligt funderet organisation, der taler for en social bæredygtig udvikling af vores omgivelser – ude som hjemme.

AUG er en organisation for arkitekter, der stiller deres profession til rådighed for mennesker, som almindeligvis ikke har adgang hertil.

ARKITEKTUR ER IKKE GLASUR

AUG er en organisation for arkitekter, der stiller deres profession til rådighed for mennesker, som almindeligvis ikke har adgang hertil. Udover arkitekter rummer vi planlæggere, pensionister, håndværkere, fantaster, bygningskonstruktører, akademikere, jurister og globetrottere. I selvstændige grupper samarbejder et bredt udsnit af ligesindede om at tegne og bygge bygninger, mens andre bygger en platform hvorfra, det kan lade sig gøre. Vi har det til fælles at vi ønsker at bruge vores tid på at skabe bedre vilkår for nogle af verdens fattigste.

Organisationens medlemmer bliver ofte spurgt af venner, bekendte og især af andre arkitekter, hvad en arkitekts opgave er i udviklingsarbejde. Vi vil gerne vende det spørgsmål om og spørge ‘Hvorfor skulle arkitekter ikke bidrage?”

Som arkitekter løser vi problemer med funktion og form, men vores fag er mere end at facilitere menneskelige behov med toiletter og skabe rammerne om samfundsinstitutioner og offentlige mødesteder.

Som arkitekter tror vi på at arkitekturens iboende kvaliteter som rummenes atmosfære, materialitet, lys, stoflighed og skala skaber værdi for de mennesker, der er i kontakt med rummene.

Som arkitekter tror vi på at arkitekturens iboende kvaliteter som rummenes atmosfære, materialitet, lys, stoflighed og skala skaber værdi for de mennesker, der er i kontakt med rummene. En værdi i det, vi kan bruge rummene til eller den refleksion bygningen kan tilbyde os.

Som arkitekter i en udviklingsorganisation ønsker vi, at projekterne rækker ud over bygningens brug og arkitektur. Teksten, Architecture of Nessescesity uddyber, hvordan vi prioriterer projekter, der har en positiv indvirkning på en social, samfundsmæssig eller miljømæssig udvikling. Både i bygningens formål og i byggeprocessen.

Arkitektur er i sin bedste form samfundsopbyggende og frigørende for mennesker. Gode fysiske omgivelser giver mulighed for den enkeltes udfoldelse og fællesskabets etablering. Dette gælder også udenfor vores egen kultur og for mennesker, der ikke ellers har adgang til arkitekters faglighed. Arkitektens opgave er ikke anderledes udenfor landets grænser, men vilkårene i de lande Arkitekter Uden Grænser arbejde i, er fundamentalt forskellige – både for brugere og arkitekter.

Vi har valgt Sierra Leone som ramme for den første bog om ASF-DK’s arbejde. Sammen beskriver de fem projekter organisationens udvikling.

5 ÅR GENNEM 5 PROJEKTER

Fra begyndelsen har ASF-DK været engageret i Sierra Leone, hvor vi har opført tre færdige bygninger og arbejder på to igangværende projekter. Den første bygning, Brown House i Masanga, er blevet efterfulgt af Monkey House og Paulas House samme sted, mens de to senere projekter Magburaka Education and Computer Center og Bio Learning Center er udsprunget derfra.

Vi har valgt Sierra Leone som ramme for den første bog om ASF-DK’s arbejde. Sammen beskriver de fem projekter organisationens udvikling. En ad-hoc udvikling, hvor det ene projekt afføder det andet, hvor erfaringerne fra før informerer det næste forslag og tillader en nystartet organisation at vokse i takt med opgavernes kompleksitet.

Bogredaktionen har ønsket at belyse projekterne fra den arkitektfaglige og den socialantropologiske vinkel. Vi har bestræbt os på at lade alle, der har været involveret i organisationens opbygning og udvikling – og ikke mindst projekterne, komme til orde og give deres personlige vinkel. Materialet er fokuseret i temaerne The Architect in a Foreign CultureManaging building projects og Icon building for Social Change i intentionen om at trække tråde mellem det enkelte projekt og arkitektfaget i en generel sammenhæng – ude som hjemme.

Som et af de eneste offentlige rum i lokalsamfundet er det håbet af det inviterende, ventilerede rum i sig selv tiltrækker mennesker, der så vil blive eksponeret for organisationens aktiviteter.

Bogen illustrerer en klar udvikling, der peger frem mod en forståelse af, hvad arkitekturens og arkitektens rolle er – og skal være, i ASF-DK’s projekter. Udover det at facilitere et behov og skabe de fysiske rammer for brug, skal arkitekturen understøtte en udvikling udover bygningen i sig selv.

Bio Learning Center, bogens sidste case, slår tonen an for AUG’s fremtidige rolle. Bygningen huser hovedkontoret for en vestafrikansk miljøorganisation med sæde i Sierra Leone. Den er et eksempel på miljørigtig byggeri formgivet udfra bæredyghedsprincipper og med det mål at tiltrække opmærksomhed omkring organisationens formål. Som et af de eneste offentlige rum i lokalsamfundet er det håbet af det inviterende, ventilerede rum i sig selv tiltrækker mennesker, der så vil blive eksponeret for organisationens aktiviteter. Derved spiller Bio Learning Center på flere strenge, og bliver det første af AUGs bygninger, der rummer alle elementerne i sig.

Man kan sige, at bogen gør status over fem år. Man kan samtidig hævde at den markerer en retning for AUG i fremtiden. Bio Learning Centre og ASF-DK’s vision slutter sammen bogen af, med udstikke en fremtidig vej for ASF-DK som en rådgivende faglig hjælpeorganisation, der arbejder for og med andre ngo’er – udenlandske som lokale, eller lokale bygherrer.

TAK FOR INDSATSEN – OG GOD LÆSELYST

Ligesom AUG’s byggeprojekter er dette bogprojekt baseret på den energi og det engagement, de involverede har lagt frivilligt. Arbejdet med bogen har været båret af en dedikeret gruppe, der har samlet materialet, interviewet de involverede og fokuseret projekterne, så de mest interessante historier er bragt frem.

Vi vil gerne takke alle, der har bidraget til bogen – projektgrupper, organisationsaktivister og eksterne bidragsydere. Vi vil gerne sige tak til Statens Kunstfond, KAB Fonden og Centertryk A/S, hvis støtte har sikret at trykning af bogen, samt Arkitektforeningen og Arkitektens Forlag for at give plads i kommunikationskanalerne til vores crowdfunding kampagne.

Vi vil især gerne takke alle, der har købt bogen på forhånd. Bestillingerne har sikret midler til oversættelse til og korrekturlæsning på engelsk og dermed sikret bogens kvalitet, relevans og målsætning, så den også kan bruges udenfor landets grænser.

Vi vil gerne sige tak for den indsats boggruppens medlemmer har ydet. I et projekt som dette med få penge og høje ambitioner, er det en fornøjelse at arbejde sammen med folk, som både motiveres af projektets formålet og egen drivkraft;

Steen Andersen, som har rejst til Sierra Leone og sikret alles stemmer gengives gennem sit virke som skribent og med-redaktør. Jens Dan Johansen, som bogens idérige og skarpe grafiker, der har skabt sammenhæng og struktur i et sammensat og broget materiale. Tania Storm, Ivan Korolev, Ryan Ingram som oversættere, Sophie Brauer og Justine Bell som korrekturlæsere, Nina Wöhlk, som kurator på den udstilling, hvormed bogen lanceres samt Eva Bjerring, som i kulissen har hjulpet med at formidle projektet udadtil.

Til læserne vil vi ønske god læselyst. Vi håber at bogen lever op til forventningerne og viser et nuanceret billede af AUG – både organisationen og dens medlemmer. Vi håber at den bidrager til øget aktivitet – flere projekter, flere samarbejder og flere medlemmer, men vigtigst håber vi at den udtrykker det menneskesyn, der medlemmerne i AUG har til fælles. – at arkitektur også spiller en rolle for verdens fattigste.

>>Læs mere på vores blog på arkfo her