BLOG: PRAKSIS I ANDENMANDSLAND

Udfordrende praksisser eller at udfordre praksis? Architecture Sans Frontières International’s to-årige uddannelsesforløb, Challenging Practices, udvider arkitekters forståelse for udviklingslandenes problematikker og udvikler deres kompentencer til at kunne arbejde i den kontekst.

ASF-INT er en bred paraply, der en spænder vidt over de enkelte medlemslandes forskelligartede projekter. Metoder, processer og fokus er vidt forskellige og afspejler det enkelte lands autonomi under den internationale organisation. En organisation, der nok snarere kan defineres som et netværk af ligesindede byggefaglige på seks kontinenter.

Fællesnævneren er en social og samfundsmæssig bevidsthed og humanistisk tilgang til arkitektur kombineret med et ønske om at bruge sin profession, til at skabe en social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig udvikling af det byggede miljø. For de mennesker, der skal bo i det. Med fokus på udviklingslande.

Det er vigtigt, at arkitekter, planlæggere og andre byggefaglige formår at arbejde i den kontekst og håndtere de problemstillinger, som bygningerne skal adressere. ASF-INT har derfor taget initiativ til at udarbejde, afprøve og afvikle et uddannelsesforløb, Challenging Practices, der giver kursisterne kompetencerne til at skabe kvalificerede løsninger, når de er ude i marken.

Kursisterne skal lære at undersøge, analysere og forstå principper, og dermed blive i stand til arbejde i og med den givne kontekst.

UDFORDRING AF PRAKSIS ELLER UDFORDRENDE PRAKSISSER?

I takt med den øgede urbanisering og udviklingen af megabyer bosætter flere millioner mennesker sig dagligt i den uformelle boligsektor. Slumkvarterer etableres og udvides i et højt tempo. Samtidig er der tydeligt mangel på arkitekter, planlæggere og byggekyndige med de rette kompetencer til at skabe bedre byer og bygninger på de vilkår, som er hverdag i mange storbyers fattigere områder. Dette er bare èt af de indsatsområder, hvor ASF-INT ønsker at udfordre byggefagliges eksisterende viden og perspektiver og give kursisterne en forståelse for forhold vedrørende kulturarv, brugerinddragelse, institutioners betydning, diskriminination, bæredygtige metoder, ejerskabsforhold og så videre.

Kursisterne lærer at undersøge, analysere og forstå principper, og dermed blive i stand til at begribe og arbejde i – og med, den givne kontekst, mekanisme og/eller brugere. ASF-INT ønsker derved at udvide arkitekturens anvendelsesområde, så det bliver mere end det at skabe en bygning som svar på en række problemer. Samtidig ønsker organisationen at promovere et godt miljø for alle samfundsgrupper, så arkitektur ikke er forbeholdt for den kreditværdige sektor. Denne tanke er langt fra ny i en europæisk kontekst, men retningen og positioneringen kan være med til at skabe en ændring de steder, hvor ASF-INT og de enkelte medlemsorganisationer kommer omkring.

Det er altså en udfordring af arkitekters viden og kunnen, der ofte er tilpasset en vestlig verdensforståelse, og programmet tager udfordringen op ved at skabe nye praksisser, brugbare i fattigere dele af verden, der savner arkitekters faglighed.

The workshop has reassured me that I should keep trying to work in this field, even though ther still is a long way to go.

REFLEKSIONER PÅ PRAKSIS

“The first part of the challenging practice course, the readings and the seminar in London already gave me an idea of what kind of problems we might be dealing with. The references to earlier ASF projects mainly alluded to the great complexities of contexts like this, which had to be tackled along the way. There is never a right and/or an easy way to address these issues when you are dealing with a completely different society which in itself might consist of a number of smaller ethnic groups.”

Johanna Joecker, en af deltagerne i programmets første tre afholdte etaper, voksede selv op i et udviklingsland, men fik muligheden for at studere i et rigt land. Hun deltog i ASF-UK’s workshop Change By Design i Los Pinos, Ecuador, i 2013. På programmets blog har hun skrevet sine refleksioner, som en del af programmets sidste og kommende etape.

“Overall I think this workshop has definitely taught me a set of tools to try to find a way of using our knowledge in agreement with the local conditions and information to try to find ways of coping with the current situation of marginal living. Plus I can say, that it has reassured me that I should keep trying to work in this field, even though there still is a long way to go.”

Joecker er én af omkring 100 personer, der har gennemført forløbets første del. Programmet er opdelt i fire etaper, hvoraf tre er afprøvet, mens den fjerde og sidste gennemføres sommeren 2014. Første del foregår online og er et udpræget selvstændigt forløb, mens de følgende er workshops og praktikophold med deltagelse af ASF-INT’s ansvarlige. Efterfølgende refleksioner på praksis er sidste etape.

ASF-INT’s ansvarlige vil evaluere forløbet og materialet i løbet af efteråret, når det hele er blevet afviklet første gang. Dernæst skal det spredes. I første omgang ved at uddanne undervisere, der kan igangsætte undervisningsforløb i deres respektive lande. ASF-Jordan, en af de nye medlemsorganisationer i 2014, samt flere tilhørere viste allerede nu stor interesse for programmet, så bliver forhåbentligvis allerede næste år. Arkitekter Uden Grænser i Danmark har på nuværende tidspunkt ikke planer om at afvikle et forløb, men interesserede kan melde sig via et andet lands organisation eller direkte på ASF-INT.

INFO OM CHALLENGING PRACTICES

Hvert år samles repræsentanter fra de 29 medlemsorganisationer til paraplyorganisationen Architecture Sans Frontières International (ASF-INT)’s General Assembly. Organisationens uddannelsesforløb Challenging Practices blev i år præsenteret på seminarets offentlige program og der var interesse for at udbrede det fremover. Challenging Practices er udviklet af medlemsorganisationerne ASF-UK, ASF-Italy, ASF-France, ASF-Spain og ASF-Sweden. Kurset kan tages af alle fagfolk, hvor som helst i verden, der ønsker at arbejde indenfor udviklingsarbejde. Hvis man er interesseret i at følge et forløb eller blot holde sig orienteret, kan man registrere sig her på ASF-INT’s hjemmeside.

INFO OM CHANGE BY DESIGN

ASF-UK har netop udgivet rapporten Change By Design om organisationens workshop i Ecuador i august 2013. Hvor Arkitekter Uden Grænser i Danmark især orienterer sig om byggeprojekter, fokuserer vores engelske søsterorganisation sig om læring og uddannelse. Deres aktiviteter i England er forelæsninger, research og events, mens de årligt arrangerer en to-ugers international workshop med fokus på udvikling, brugerinddragelse og social bæredygtighed. Gennem de seneste år har de været vidt omkring. Foruden Ecuador har de afholdt workshops i Kenya, Japan, Brasilien under programmerne Change by Design og Resilience by Design.

>>Læs blogindlægget på arkfo her