BYG UDENFOR


Når vi møder mennesker, der lever på gaden, så møder vi dem i deres hjem. For hjemløse danner selve byen rammen om hverdagens rutiner og fællesskaber, og hvis den har gjort det længe, kan det være svært at føle sig hjemme i en bolig. Med projektet “Byg UDENFOR” ønsker AUG, at hjemløse selv kan være med til at bygge små mobile og fleksible boliger, der er skabt til at understøtte det liv og den hverdag, som de ønsker og føler sig trygge ved. Håbet er, at hjemløse herved får lettere ved at komme videre med livet.

HVAD

Små, mobile bo-enheder for hjemløse. Bo-enhederne er designet med input fra lokale hjemløse og bygges en af gangen med brugerne som medhjælpere. Boligerne opstilles i midlertidige perioder, gerne et par eller mere ad gangen, på edige kommunale arealer. Projektet er skabt af hjemløse-organisationen Fonden Projekt UDENFOR, med Arkitekter uden Grænser som designere og byggeledere.

HVOR

Århus, Danmark

UDVIKLINGSMÅL
  • At hjemløse bliver mindre udsatte, og at deres vej tilbage til samfundet lettes, via adgang til egen bolig.
  • At lysten til at bo i og passe på boligen øges ved at deltage i både design- og byggefasen.
  • At Århus Kommune kan udnytte den ressource som midlertidigt tomme arealer udgør, til at gøre en forskel for byens hjemløse.
  • At AUG samt vores partner Fonden Projekt UDENFOR får erfaring med at bygge for og med hjemløse, og dermed potentielt kan udvide projektet til andre byer.
ARKITEKTUR

Der arbejdes pt. på at opføre en prototype af en hjemløsebolig på 16 m².  Den bliver fremstillet af konstruktionstræ og træbaseret plademateriale og med tagpap på taget. Den hviler på et skruefundament af metal og har indlagt el til belysning og opvarmning. Boligen har indlagt vand til en køkkenvask med afløb til en udvendigt placeret beholder. Boligen forventes opvarmet til max. 20° og får en samlet vægt af 4,5 Ton. Boligen har en mindre overdækket terrasse der muliggør udendørs overnatning, som mange hjemløse er vant til og holder af. Boligerne vil blive placeret mindre klynger med fælles toiletfaciliteter.

PARTNERE

Projektet sker i samarbejde med Fonden Projekt UDENFOR

FINANSIERING

Projektet har modtaget støtte fra følgende donorer og fonde:

PROJEKTPERIODE

2017-2020

PROJEKTTEAM
VIL DU VIDE MERE

Læs om projektet på Fonden Projekt UDENFORs hjemmeside

Kontakt AUGs projektleder Maria Viva på mvi@arkitekterudengraenser.dk