CASAS MELHORADAS


Casas Melhoradas er et boligudviklingsprojekt, der har til formål at forbedre boligforholdene for lavindkomstgrupper i Mozambiques hovedstad Maputo. Projektet sigter mod at højne boligkvaliteten, nedsætte boligprisen og udvikle boformer der udnytter plads og infrastruktur mere effektivt.

HVAD

Mindre boliger til lavindkomstgrupper i uformelle kvarterer. Boligerne er prototyper der skal teste mulighederne for etagebyggeri i slummen, og dermed muligheden for at frigive jord til andre formål, herunder offentlige rum. Boligerne er udviklet med henblik på at kunne opføres af lokale entreprenører til lave omkostninger og med kendte teknologier.

HVOR

Maputo, Mozambique

UDVIKLINGSMÅL
  • Via prototyper at udvikle alternative boligproduktionsformer og byggeteknikker med henblik på at udvikle kapacitet for masseproduktion af boliger, med udgangspunkt i lokale ressourcer.
  • At vise en håndgribelig og praktisk udførlig vej mod bygningsmæssig fortætning i slummen, der kan føre til frigørelse af jord til andre formål, herunder offentlige rum der kan styrke lokale fællesskaber og netværk.
  • At anvise veje til bæredygtigt byggeri, f.eks. ved brug af komprimerede jordsandsten.
ARKITEKTUR

De fire hidtil opførte prototyper (Casas Melhoradas fase 1-4) har udforsket forskellige relevante områder af boligbehovet i slummen i Maputo:

Fase 1 blev opført i 2014 i et lavindkomstkvarter tæt på Maputos centrum. Boligen er opført med et simpelt byggesystem hvor lette elementer i træ blev præfabrikeret i et lokalt snedkerværksted, transporteret til byggepladsen ved håndkraft og samlet til en komplet bolig på kort tid. Huset er en nytolkning af det traditionelle mozambikanske casa de madeira e zinco (hus af træ og zink), men med forbedret indeklima. Lokalt bæredygtigt træ blev anvendt til konstruktionen og gamle bildæk til præfabrikerede punktfundamenter. Huset er hævet over jorden og er derfor mindre udsat for oversvømmelser. .

Fase 2 blev opført i 2015 og består af en tung betonplint med et let to-etagers træhus ovenpå. Projektet videreudviklede byggesystemet og produktionskonceptet udviklet i fase 1. De vertikale udendørsområder mellem gaden og huset udgør en social overgangszone mellem indvendig og udvendig, hvor der er plads til madlavning og interaktion med forbipasserende. De rektangulære voluminer på verandaerne indeholder gaskomfurer. Projektet undersøgte hvordan fleretagersboliger kan indpasses i den lokale socio-culturelle kontekst.

Fase 3 blev opført i 2016 og undersøger hvordan et eksisterende hus opført af sandjordsten styrkes strukturelt så det kan bære en ekstra etage. Huset blev styrket med vertikale betonsøjler, som bærer en ekstra etage opført i en let trækonstruktion. Som med fase 2 er bygningen opført med lokale træelementer. Nye vinduer blev tilføjet stueetagen for at forbedre indeklimaet. En svalegang vendt mod den private gård giver adgang til den nye overetages to boliger, og udgør samtidig et vigtigt socialt rum skærmet mod sol og regn.

Fase 4 består af to rækkehuse i to etager, med mulighed for at der senere kan tilføjes endnu en etage. Boligerne er opført med komprimerede jordbyggesten tilsat en anelse cement, med henblik på at opnå et mere miljøvenligt byggeri. Typologien undersøger hvordan rækkehuse med høj tæthed kan indpasses i slummen, samt hvordan en mini-almennyttig boligorganisation kan udvikles.

PARTNERE

Estamos

Department of Human Settlements – KADK

FINANSIERING

Projektet er finansieret via følgende donorer og fonde: Tækker Group, Statens Kunstfond, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond, Martha og Paul Kerrn-Jespersen Fonden, Dreyers Fond

PROJEKTPERIODE
  • Fase 1: 2014
  • Fase 2: 2015
  • Fase 3: 2016
  • Fase 4: 2016-2018
PROJEKTTEAM
VIL DU VIDE MERE

Læs mere på projektets hjemmeside