BLOG: AUG ER ONLINE PÅ ARKFO.DK

Det er ikke alle der ved det… men Arkitekter Uden Grænser har en fælles blog på Arkitektens Forlags online platform. Vi ønsker at blande os i den faglige debat og kommunikere vores arbejder og budskaber ud til vores kollegaer i den danske arkitektstand.

læs mere


BLOG: ARKITEKTUR I AFRIKA II – NORDISK ARKITEKTUR PÅ ØSTAFRIKANSK

Den nordiske pavilion på årets Venedig biennale undersøger sammenhængen mellem Nordens socialdemokratiske samfundsmodeller og østafrikanske statslederes visioner for deres folks nyvundne uafhængighed tilbage i 1960‘erne. Det andet indlæg i AUGs føljeton om ‘Arkitektur i Afrika’ omhandler svenske, norske og finske arkitekters værker og praksis i Tanzania, Kenya og Zambia.

læs mereBLOG: PRAKSIS I ANDENMANDSLAND

Udfordrende praksisser eller at udfordre praksis? Architecture Sans Frontières International’s to-årige uddannelsesforløb, Challenging Practices, udvider arkitekters forståelse for udviklingslandenes problematikker og udvikler deres kompentencer til at kunne arbejde i den kontekst.

læs mere


PRESSE: AUGS BOG OMTALT I ARKITEKTEN 04

Arkitekten skriver: “Femårs jubilæet har ført til et anbefalelsesværdigt lille skrift om ASFs virke i den vestafrikanske stat Sierra Leone, et af de allerfattigste afrikanske lande, hvor man har haft gang i fem projekter på fem år. Projekterne beskrives ét for ét, og især det tredje, Paula’s House, er interessant, fordi vigtige erfaringer fra de første to samles op her.”

læs mere