CHRISTIANIA “BYG VISIONERNES BY!”


1. juli 2008 skulle Christianias beboere stemme enten for eller imod det politisk fremsatte planforslag for Christiania. Arkitekter Uden Grænser var i tiden op til afstemningen koblet på ChristianiaGruppens udstilling i Den Grå Hal, for at forbedre beboernes mulighed for at tage stilling til det fremtidige arkitektoniske udtryk.

EN FORANDERLIG VERDEN

I en til stadighed nytænkende og foranderlig verden på godt og ondt vil Arkitekter Uden Grænser medvirke til mangfoldighed og samhørighed via fokus på arkitektoniske udviklingsmuligheder. I sagens natur opholder mennesker sig i og omkring bygninger. Mennesker er forskellige, og det er ét af ASF’s mål at påvirke mennesker, fra menig mand til beslutningstagere, til at være mere bevidste og nysgerrige i forhold til bygningsværker.

Alle bør have mulighed for at blive en del af processen.

INVITATION TIL AT PÅVIRKE PÅ CHRISTIANIA

På Christiania skal alle derfor opfordres til at give deres besyv med i forhold til de fremtidige arkitektoniske udtryk. Mennesker har forskellige udtryksformer og midler. Dette kommer ASF i møde via det meget konkrete projekt “Byg Visionernes By!”, som vil finde sted i Den Grå Hal i hele juni måned.