DAGBOG FRA ASF INTERNATIONAL GENERALFORSAMLING 2016

Læs dagbogen til tidligere formand i AUG Rune Asholt og nuværende ansvarlig for projektudvalget samt bestyrelsesmedlem i AUG Per Andersen fra deres dage på Mallorca, hvor generalforsamlingen til ASF International blev afholdt fra den 21.  24. april 2016. Teamet for generalforsamlingen var “Refugees Settlements Worldwide”.

Dagene på Mallorca var først og fremmest helliget ASF International´ s årlige generalforsamling, der blev afholdt parallelt med ARCH PEACE´ s generalforsamling som afholdes hvert andet år. (ARCH PEACE: International Architects, Designers, Planners for Social Responsibility)

Skærmbillede 2016-06-19 kl. 15.21.44

20 ASF INT organisationer fra 17 lande deltog i løbet af dagene – fra Nepal, Congo, Colombia, England, Italien, Frankrig, Spanien, Portugal, Tyskland, Jordan, Sverige og Danmark samt Emergency Architects fra Canada og UKUMBI fra Finland. 2 nye medlemsorganisationer ASF Norge og OW SARP Polen deltog ligesom Architecture for+with+by Refugees (CH) var tilstede som observatør.

Hovedoverskriften for årets Generalforsamling var “Refugees Settlements Worldwide, herunder hvordan der kan etableres en fælles strategi for ASF´s involvering i flygtningeproblematikken i Europa. ARC-PEACE og ASF Spanien var værter for dagene, der bød på en blanding af ”best practice” udveksling, ASF INT generalforsamling med workshops omkring erfaringsudveksling og fremtidige strategier.

SEMINAR “REFUGEES SETTLEMENTS WORLDWIDE”

På førstedagen, d. 21. april, var der et fælles seminar med ARC PEACE, ”Global Challenge Presentation” under hovedoverskriften ”Refugees´ settlements Worldwide”, hvor erfaringer med konkrete projekter og ideer til nye tiltag blev fremlagt og diskuteret. Der var en del afbud og kun enkelte af præsentationerne tog afsæt i hovedoverskriften. Blandt præsentationerne var ”designing better reception centres” (UKUMBI Finland), ”architecture for refugees” (Architecture for+with+by Refugees) samt situationen omkring flygtninge lejre i Calais (ASF Frankrig). Desuden var der en update fra indsatsen siden sidste års ASF GA i Nepal, omkring projekter og situationen i Nepal i dag (Emergency and Development Architects, CAN + ASF Nepal).

Tanken om ”best practice” udveksling blev en lille smule udvandet da overvægten af de forskellige oplæg tog udgangspunkt i projekter som endnu ikke er blevet realiseret. Der er dog ingen tvivl om at det er et emne som fylder meget i de forskellige lande og med mange konkrete projekter i støbeskeen går vi en spændende tid i møde.

Skærmbillede 2016-06-19 kl. 15.24.52

GENERALFORSAMLINGEN

MENTORORDNINGEN – NEPAL – KOMMUNIKATION – NETVÆRK – FUNDRAISING

D. 22 april var den officielle generalforsamling. Det er en dag med mange praktiske ting, men også med to workshops, hvor vi diskuterede nye tiltag.

På den første ganske korte workshop blev organisationerne parret i par, en ny organisation sammen med en erfaren. Formålet var at give nogle erfaringer videre til de nye organisationer, som står men mange udfordringer i opstartsfasen. AUG var nu den erfarne som blev sat sammen med Jordan. På trods af store geografiske og kulturelle forskelle, så fandt vi ud af at der er mange problemstillinger der er de samme.

Det blev efterfølgende besluttet at starte en mentorordning, hvor de nye organisationer får tildelt en erfaren organisation, der står til rådighed med erfaring og rådgivning.

På den anden workshop blev diskuteret flere forskellige emner:

  1. Nepal (opfølgning fra 2015)
  2. Kommunikation og faglige netværker/alliancer
  3. Strategier for ASF INT fundraising

Skærmbillede 2016-06-19 kl. 15.27.04

I forhold til Nepal og fundraising, blev det foreslået at definere et fælles ASF INT projekt – efter indstilling fra ASF Nepal baseret på et konkret projekt.

ASF-Nepal har været involveret i træningsprojekter og kan se et stort behov inden for dette felt fremadrettet. Projektet kunne enten dreje sig om et trænings facilitet, udarbejdelsen af en trænings-video eller finansiering af optræning de første fagpersoner som så lærer at optræne andre osv. til den faglige viden ender helt ude i de små landsbyer.

Dette projekt skulle ligeledes kunne bruges som et pilot-forsøg på ASF INT crowd funding.

I drøftelser omkring kommunikation og netværker/allicancer blev det besluttet at skabe overblik over ASF-INT´s samlede projekt portfolio på hjemmesiden – samt årligt at opdatere hvilke lande de forskellige organisationer arbejder i og med hvilke aktiviteter. Herfra kan der så lave et kort på hjemmesiden, hvor alle kan orienterer sig og se hvilke andre organisationer det kan være hensigtsmæssigt at søge erfaring hos. Allerede i år ved tilmeldingen til GA skulle alle udfylde disse informationer.

Desuden skal der videreudvikles på en ASF-INT generel præsentation til brug for kommunikation på konferencer og relevant faglig kommunikation til arkitekter og faglige organisationer og events.

Som det ser ud i dag: http://asfint.org/activities_worldwide

Skærmbillede 2016-06-19 kl. 15.30.46

CHALLENGING PRACTICE

D. 23. april var dedikeret til ”Challenging Practice”. Det er et uddannelsesprogram som er udviklet af ASF-International i et samarbejde mellem 5 organisationer – med ASF UK som driver. Dets formål er at gøre arkitekter og andre, bedre kvalificeret til at arbejde med projekter for verdens fattigste og under forhold påvirket af andre kulturer. Dagens workshop-tema var relateret til en række konkrete cases, hvor man tog udgangspunkt i 3 virkelige flygtning som nu opholdt sig i henholdsvis Finland, Italien, England og Brasilien, under forskellige omstændigheder. Formålet var at komme så tæt på flygtningens personlige og samfundsmæssige forhold, at man kan pege på hvilken rolle og strategi en ASF organisation ville tage i den enkelte situation.

Det var en spændende dag, ikke kun ved at sætte sig ind i de forskellige cases, men også ud fra at se hvordan de forskellige ASF organisationer rundt om i verden, vil gribe situationerne an. Det var alle europæiske cases og derfor måske ikke så overraskende at de endelige forslag tog afsæt i de europæiske tilgange. Men i diskussionerne var det interessant at høre at det f.eks. er vigtigt for ASF-Nepal at give nogle redskaber til den enkelte flygtning og ikke kun forbedre de ydre rammer og at ASF-Spain greb situationen meget metodisk an. For hver indsat at vide præcist hvilket resultat man kan forvente at opnå.

Skærmbillede 2016-06-19 kl. 15.31.43

Som konklusion på dagen blev der nedsat en task force bestående af AUG, UKUMBI (FIN), Architecture for+with+by Refugees (CH) og ASF UK der fremover vil udvekle erfaringer og sparre omkring konkrete projekter.

Se mere om Challenging Practice på http://challengingpractice.org/

Skærmbillede 2016-06-19 kl. 15.33.20

LOKALE UDFORDRINGER PÅ MALLORCA

D. 24 april fik vi en kort introduktion til de lokale planlægningsmæssige udfordringer i Palma. María Magdalena Riera Frau (Municipality of Palma Archeologist) tog os med rundt i indre by. Med udgangspunkt i byens historie, der går tilbage til Romerriget, bragte hun os hurtigt op til dagens udfordringer.

Efter Romerriget blev Mallorca overtaget et muslimsk folkeslag Moors, som udviklede byen og etablerede et meget effektivt vandopsamligssystem, der kom til at påvirke hele planlægningen af byen. Bygningerne blev bygget med små gårde med opsamlingsbassinger og meget brede tage, der helt lukkede de smalle gader i Palma og samtidig gjorde det til en meget behagelig by at bevæge sig rundt i. Senere blev den erobret af kristne, der langt senere har forbudt de brede tage så det i dag kun er ganske få steder hvor de mødes.

De små gårdmiljøer er i dag blevet omdrejningspunkt for et stigende problem, hvor udenlandske investorer opkøber lejligheder til udlejning via AirBNB.

Turisterne laver meget støj i de små gårdmiljøer og mange af de lokale føler de bliver presset ud af deres lejligheder. Både på grund af støjen, men også den meget lempelige retning myndighederne har lagt for at fremme turismen. Vi så mange af disse gule skilte i indre by. Dette siger: “Kære borgmester, her bor en nabo. Beklager ulejligheden.”

Skærmbillede 2016-06-19 kl. 15.33.54