DEVELOPING ARCHITECTURE


 

Vi har valgt Sierra Leone som ramme for den første bog om ASF-DK’s arbejde. Sammen beskriver de fem projekter organisationens udvikling. En ad-hoc udvikling, hvor det ene projekt afføder det andet, hvor erfaringerne fra før informerer det næste forslag og tillader en nystartet organisation at vokse i takt med opgavernes kompleksitet.

Bogredaktionen har ønsket at belyse projekterne fra den arkitektfaglige og den socialantropologiske vinkel. Vi har bestræbt os på at lade alle, der har været involveret i organisationens opbygning og udvikling – og ikke mindst projekterne, komme til orde og give deres personlige vinkel. Materialet er fokuseret i temaerne The Architect in a Foreign CultureManaging building projects og Icon building for Social Change i intentionen om at trække tråde mellem det enkelte projekt og arkitektfaget i en generel sammenhæng – ude som hjemme.

Som et af de eneste offentlige rum i lokalsamfundet er det håbet af det inviterende, ventilerede rum i sig selv tiltrækker mennesker, der så vil blive eksponeret for organisationens aktiviteter.

Bogen illustrerer en klar udvikling, der peger frem mod en forståelse af, hvad arkitekturens og arkitektens rolle er – og skal være, i ASF-DK’s projekter. Udover det at facilitere et behov og skabe de fysiske rammer for brug, skal arkitekturen understøtte en udvikling udover bygningen i sig selv.

Bio Learning Center, bogens sidste case, slår tonen an for AUG’s fremtidige rolle. Bygningen huser hovedkontoret for en vestafrikansk miljøorganisation med sæde i Sierra Leone. Den er et eksempel på miljørigtig byggeri formgivet udfra bæredyghedsprincipper og med det mål at tiltrække opmærksomhed omkring organisationens formål. Som et af de eneste offentlige rum i lokalsamfundet er det håbet af det inviterende, ventilerede rum i sig selv tiltrækker mennesker, der så vil blive eksponeret for organisationens aktiviteter. Derved spiller Bio Learning Center på flere strenge, og bliver det første af AUGs bygninger, der rummer alle elementerne i sig.

Man kan sige, at bogen gør status over fem år. Man kan samtidig hævde at den markerer en retning for AUG i fremtiden. Bio Learning Centre og ASF-DK’s vision slutter sammen bogen af, med udstikke en fremtidig vej for ASF-DK som en rådgivende faglig hjælpeorganisation, der arbejder for og med andre ngo’er – udenlandske som lokale, eller lokale bygherrer.

TAK FOR INDSATSEN – OG GOD LÆSELYST

Ligesom AUG’s byggeprojekter er dette bogprojekt baseret på den energi og det engagement, de involverede har lagt frivilligt. Arbejdet med bogen har været båret af en dedikeret gruppe, der har samlet materialet, interviewet de involverede og fokuseret projekterne, så de mest interessante historier er bragt frem.

Vi vil gerne takke alle, der har bidraget til bogen – projektgrupper, organisationsaktivister og eksterne bidragsydere. Vi vil gerne sige tak til Statens Kunstfond, KAB Fonden og Centertryk A/S, hvis støtte har sikret at trykning af bogen, samt Arkitektforeningen og Arkitektens Forlag for at give plads i kommunikationskanalerne til vores crowdfunding kampagne.

Vi vil især gerne takke alle, der har købt bogen på forhånd. Bestillingerne har sikret midler til oversættelse til og korrekturlæsning på engelsk og dermed sikret bogens kvalitet, relevans og målsætning, så den også kan bruges udenfor landets grænser.

Vi vil gerne sige tak for den indsats boggruppens medlemmer har ydet. I et projekt som dette med få penge og høje ambitioner, er det en fornøjelse at arbejde sammen med folk, som både motiveres af projektets formålet og egen drivkraft;

Steen Andersen, som har rejst til Sierra Leone og sikret alles stemmer gengives gennem sit virke som skribent og med-redaktør. Jens Dan Johansen, som bogens idérige og skarpe grafiker, der har skabt sammenhæng og struktur i et sammensat og broget materiale. Tania Storm, Ivan Korolev, Ryan Ingram som oversættere, Sophie Brauer og Justine Bell som korrekturlæsere, Nina Wöhlk, som kurator på den udstilling, hvormed bogen lanceres samt Eva Bjerring, som i kulissen har hjulpet med at formidle projektet udadtil.

Til læserne vil vi ønske god læselyst. Vi håber at bogen lever op til forventningerne og viser et nuanceret billede af AUG – både organisationen og dens medlemmer. Vi håber at den bidrager til øget aktivitet – flere projekter, flere samarbejder og flere medlemmer, men vigtigst håber vi at den udtrykker det menneskesyn, der medlemmerne i AUG har til fælles. – at arkitektur også spiller en rolle for verdens fattigste.

Download bogen her (PDF)

NYHEDER