DISABILITY RESOURCE CENTRE


Stemmer fra Ghana nåede Danmark i sommeren 2011 i form af en henvendelse fra handicaporganisationen Voice Ghana. NGOen er drevet af og for mennesker med handicap og opererer primært i Ghanas Volta-region. De har et lille kontor i byen Ho, men ønsker sig brændende et reelt handicapcenter, som både kan rumme genoptræningsfaciliteter og kontor.

Voice Ghanas arbejde og målsætninger er at træne, støtte og styrke mennesker med handicap på græsrodsplan ved at danne selvhjælpsgrupper rundt om i regionen. De informerer mennesker med handicap om deres rettigheder til blandt andet sundhedspleje, velfærd, uddannelse og beskæftigelse.

De samarbejder med andre NGOer og organisationer for på den måde at bearbejde og lægge pres på det politiske og administrative system. I forlængelse af dette laver de aktioner både lokalt og nationalt for at sikre, at Ghanas “Disability Act” respekteres og implemeneres.

Organisationen er i vækst og har over 1000 medlemmer og 52 selvhjælps-grupper. Organisationens hovedkontor i byen Ho består i dag af et 20 m2 stort rum, som ligger i forlængelse af en skolebygning. Kontorets nuværende størrelse begrænser således organisationens arbejde.

De har dog sikret sig et 1400 m2 stort stykke land, som er blevet doneret af en kirke. I December 2011 sendte projektgruppen således arkitekt Elisabeth Jeppesen på felttur til Ghana for at se stedet og møde folkene bag Voice Ghana; medarbejderne, bestyrelsen og medlemmerne. Det blev tydeligt at organisationen hjælper nogle af landets absolut mest marginaliserede grupper.

I 2012 er det planen at projektgruppen, bestående af 11 arkitekter og 1 antropolog, designer et ’Disability Resource Centre’, og samtidig sikrer de nødvendige økonomsiek midler til at finansiere byggeriet. Gruppen planlægger at have et er et færdigt tegningsmateriale klar i første halvdel af 2012, hvorefter Voice Ghana bliver den primære drivkraft i selve bygningsarbejdet, dog med støtte fra folk fra Danmark.

NYHEDER