AFLYST: Generalforsamling

AFLYST grundet corona-smitten. Vi har sendt en mail til alle medlemmer angående alternativ afholdelse af den årlige generalforsamling. Har du ikke modtaget mailen, eller har du spørgsmål, kan du skrive til os på info@arkitekterudengraenser.dk. Pas godt på jer selv og hinanden ♥

Kom med til den årlige generalforsamling i Arkitekter Uden Grænser!

Her gennemgår vi året der gik, beretter om planerne for det kommende år og vælger ny bestyrelse. Vi byder vanen tro også på vin, vand og snacks. Og vi glæder os til at se dig!

Generalforsamlingen finder sted den 16. marts 2020 kl. 19.00 – 21.00 på adressen Fælledvej 12, 2200 København N. Opgang B, i lokalet “Community Hall”.

Tilmeld dig meget gerne på https://www.facebook.com/events/519039565380040/

Vi har foreløbigt modtaget to kandidaturer til bestyrelsen og hører meget gerne fra dig på forhånd, hvis du overvejer om bestyrelsesarbejdet også kunne være noget for dig. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en to-årig periode, mens suppleanter vælges for et enkelt år.

Har du forslag, du ønsker behandlet på generalforsamling, skal de fremsendes til bestyrelsen senest to uger før. Husk også at du skal have betalt dit kontingent for at stemme til generalforsamlingen.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent og referent
 • Godkendelse af dagsorden
 • Bestyrelsens beretning for 2019
 • Organisationens målsætninger for det kommende år
 • Igangværende og kommende projekter
  Pause
 • Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2019
 • Fastsættelse af kontingent
 • Fremlæggelse og godkendelse af budget 2020
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer inkl. suppleanter
 • Valg af revisor
 • Behandling af indkomne forslag
 • Eventuelt