HANDICAP CENTRE


Projektet er et bygge- og kapacitetsopbygningsprojekt som finder sted i Nepal. Nepal-gruppen har indgået et samarbejde med en lokal handicaporganisation, Disable Rehabilitation Development Center (DRDC), om projektering og opførelse af et handicapcenter i landdistriktet Jumla.

Der er hyret en lokal arkitekt som har til opgave at lave feltarbejde, udarbejde af tegningsmateriale samt fungere som kontaktperson for Nepal gruppen, da DRDC ikke taler engelsk og har begrænset adgang til internet.

Ud over det byggemæssige aspekt har projektet også til formål at øge nepalesernes bevidsthed om og kendskab til at bygge tilgængeligt. Undervejs i projektet skal der derfor etableres et netværk af lokale samarbejdspartnere og Nepal-gruppen. Netværket skal fungere som en platform for videndeling og sparring.

HVORDAN PROJEKTET HAR FORLØBET I 2014

I foråret var den lokale arkitekt på feltbesøg i Jumla. Efterfølgende har han i samarbejde med Nepal gruppen udarbejdet justeret tegningsmateriale til DRDC, der har forbedret tilgængeligheden i den planlagte bygning. Derudover har Nepalgruppen søgt fonde i Danmark, hvoraf den ene har givet et mindre udbytte.

Ud over det byggemæssige aspekt har projektet også til formål at øge nepalesernes bevidsthed om og kendskab til at bygge tilgængeligt.

STATUS PÅ PROJEKTET

Status på projektet er, at tegningsmateriale og budget for projektet et udarbejdet i samarbejde med en lokal arkitekt. Status på byggeriet er, at råhuset for stueetagen er færdiggjort og DRDC søger på baggrund af det udarbejdede projektmateriale videre finansiering til færdiggørelse af huset.

MÅL FOR PROJEKTET I 2015

Målet for 2015 er at få etableret og videreudvikle et netværk mellem lokale samarbejdspartnere og Nepal-gruppen, så den viden om tilgængelighed, der opnås mens handicapcentret opføres, forankres i den lokale byggeskik, kultur, samarbejdsform mv. Herved håber Nepal-gruppen at kunne bidrage til awareness-raising og vidensudveksling om tilgængeligt byggeri i et bredere perspektiv.

Fremadrettet planlægger Nepal gruppen ikke at søge yderligere funding, men at fokusere på opgaven med vidensdeling.

GRUPPENS MEDLEMMER

Birthe Riis-Bentzen, arkitekt
Mette Fuglkjær, arkitekt
Sofie Frydenrejn, arkitektstuderende (orlov)

NYHEDER