JORDRETTIGHEDER I MAPUTO

Maputo slum

Projektet adresserer grundlæggende boligforhold i Maputos store slumkvarterer, ved at sikre beboerne jordrettigheder. Derved sikres de mod rydninger, og motiveres til at investere i boligforbedringer da de ikke risikerer at miste deres investering.

HVAD

Pilotprojekt i slumkvarteret Maxaquene D med 22.000 beboere, i tæt samarbejde med beboere og myndigheder. Projektet sigter på at oplyse beboerne om farerne ved  manglende jordrettigheder, i form af potentielle tvangsrydninger og ekspropriation uden kompensation, samt om hvordan rettigheder kan opnås. I et delområde med ca. 500 beboere foretager vi det nødvendige lokalplanarbejde så arealet kan formaliseres og beboerne kan opnå formelle jordrettigheder. Projektet er planlagt som forløber for en større indsats i slummen hvor langt flere beboere kan nås.

HVOR

Maputo, Mozambique

UDVIKLINGSMÅL
  • At reducere fattigdom ved at skabe grundlag for bedre og sundere boligforhold, især ved at øge beboernes motivation til at investere i boligforbedringer når de opnår rettigheder og sikres mod rydning.
  • At forebygge fattigdom og marginalisering ved at sikre udsatte beboere i slummen rettigheder til at blive boende, samt at opnå behørig kompensation ved ekspropriation f.eks. ved infrastrukturprojekter.
  • At højne vidensniveauet i slumkvarteret Maxaquene D om risikoen ved manglende rettigheder, samt om vejen til at opnå dem.
ARKITEKTUR

Projektet er et pilotprojekt der fokuserer på de grundlæggende årsager til at slum opstår, samt den lave motivation til at investere i mindre boligforbedringer blandt beboerne. Der bygges ikke i dette projekt.

PARTNERE

Estamos

PROJEKTPERIODE

2018-19

FINANSIERING

Projektet er finansieret af CISU med 400.000 dkk.

PROJEKTTEAM
VIL DU VIDE MERE

Kontakt Johan Mottelsson på jmo@arkitekterudengraenser.dk