KIBERA BIO CENTRE


Som led i at øge vores viden om slumkvarterer deltog vi i et projekt i det store slumkvarter Kibera i Nairobi, Kenya. Her bor 100.000 vis af mennesker uden kloakering, hvilket giver alvorlige sundhedsproblemer. En lokal løsning består i opførelsen af biocentre, som er decentrale og energiproducerende sanitetsbygninger der højner hygiejnestandarden for de omkringboende.

HVAD

Et såkaldt biocenter, som er en bygning der forsyner et begrænset område i slummen med toiletter og bad, og som har en underjordisk tank der producerer en ren og brændbar biogas af affaldet fra toiletterne. Gassen anvendes til madlavning på den tilstødende Mashimoni Skoles skolekøkken der dagligt bespiser omkring 200 elever. Udover den sanitære facilitet har bygningen også lokaler til både undervisning og lokale aktiviteter. Bygningen blev opført af den danske NGO Vedvarende Energi (tidligere OVE/Organisationen for Vedvarende Energi) i samarbejde med lokale partnere. AUG tegnede bygningen som blev lokalt projekteret.

HVOR

Nairobi (Kibera), Kenya

UDVIKLINGSMÅL
  • Et mere hygiejnisk miljø i og omkring skolen, med færre sygdomme der skyldes forurening med menneskeligt affald i gaderne.
  • At skolen opnår besparelser på kul som brændsel i skolekøkkenet, idet biogas fra biocenteret kan anvendes som alternativ
  • At skolen ved at erstatte trækul med biogas som brændsel i skolekøkkenet, undgår at bidrage til afskovning samt opnår konkrete besparelser
  • At biocenteret via sine visuelle kvaliteter placerer skolen på det lokale landkort, som et sted hvor der tænkes i miljø og bæredygtighed
ARKITEKTUR

I modsætning til de fleste af Kiberas biocentre der er runde, har vi givet centeret en rektangulær form for bedre at kunne udnytte den lille og vanskelige grund samt undgå potentielt fordyrende aspekter ved at bygge rundt. Centeret har toiletter og bad i stueetagen, et underjordisk forgasningskammer, og to etager med lokaler der fortrinsvist anvendes af skolen til undervisning, men som også kan lånes/lejes af beboerne i det omkringliggende kvarter. Centeret har adgang fra både skole- og gadesiden, men med hver sin adskilte toiletafdeling af sikkerhedshensyn. Bygningen er opført i en lokal tilskåret sten der hyppigt anvendes i Nairobi. Bygningen er opført af den lokale NGO Umande Trust og af lokale håndværkere.

PARTNERE

Vedvarende Energi og Umande Trust

FINANSIERING

Projektet fik bl.a. støtte fra Børnenes Ulandskalender 2009

PROJEKTPERIODE

2010-2013

PROJEKTTEAM
VIL DU VIDE MERE

Kontakt Anton Ryslinge på ary@arkitekterudengraenser.dk

Læs mere på VEs hjemmeside, under Børnenes Ulandskalender 2009