MAGBURAKA EDUCATION AND COMPUTER CENTRE


I forbindelse med Call for Projects i foråret 2012 blev AUG kontaktet af den danske NGO, REACT, med ønsket om arkitektfaglig bistand til udformningen af en bygning der skulle danne fysiske rammer om den IT-undervisning som REACT vil udbyde i Magburaka.

HVAD

Projektet består i at udforme en bygning, som rummer forskellige former for undervisning inden for IT: en internetcafé, betalingskurser, humanitære arrangementer samt har karakter af et forsamlingshus med mulighed for forskellige arrangementer.

HVOR

Magburaka, Sierra Leone.

UDVIKLINGSMÅL
  • at forbedre uddannelsesniveauet i Sierra Leone og sikre adgang til viden. I Sierra Leone har kun 0,3 % adgang til internettet.
  • Kapacitetsopbygge lokal arbejdskraft gennem samarbejder med lokale håndværkere. Byggeprocessen fungerer som oplæring, praktik og uddannelse ved ugentlige byggemøder og sparring.

Opførelsen af MECC indgår som led i REACTs uddannelses- og udviklingsarbejde i Sierra Leone.

ARKITEKTUR

Bygningen relaterer sig til de omgivende bygninger og den lokale byggestil, men bærer præg af en mere kreativ bearbejdning for at give bygningen en vis genkendelsesværdi.

Ligeledes afspejler og demonstrerer bygningen miljømæssig bæredygtighed. Dette vil sker ved brug af solceller som alternativ energiform, samt synliggørelse af el-forbruget vha. målere, opsamling af regnvand, etablering af muldtoiletter og brug af lokale materialer i form af eksempelvis soil blocks – ubrændte ‘mursten’, fremstillet af den lokale jord blandet med en smule cement i en mekanisk pressemaskine. Detaljer er bearbejdet på stedet ud fra de materialer vi i praksis kan få fat i.

PARTNERE

React (Youth Dream Centre Sierra Leone), DTU.

FINANSIERING

Projektet er finansieret gennem overskud fra Café Retro (Foreningen Retros non-profit caféer) og har opnået støtte fra Statens Kunstfond og Paula Fond. Merkur Bank har støttet projektet med solceller.

PROJEKTPERIODE

2012 – 2017

PROJEKTTEAM

Projektledere Carina Nissen og Wiebke Engels.

VIL DU VIDE MERE

Kontakt Carina Nissen

Læs mere på projektets Facebook-side.