MASANGA DWELLINGS


Projektet tager udgangspunkt i genopbyggelsen af Masanga hospitalet, som ligger midt i Sierra Leone i Vestafrika. Hospitalet er fra 1964, lukkede i 1997 og genåbnede i 2006 med initiativ fra den danske læge Peter Bo Nielsen efter at det i stort omfang blev ødelagt i borgerkrigen, som sluttede i 2002. 

HVAD

En række nye medarbejderboliger til personalet på Masanga Hospital i det centrale Sierra Leone, så hospitalet kan rekruttere kvalificeret personale. Hospitalet er nu velfungerende og behandler ca. 150 patienter om dagen. Et af de store problemer er dog manglen på ordentlige personaleboliger, som kan tiltrække uddannet hospitalspersonale, som ellers er henvist til at bo i primitive hytter uden sanitet.

HVOR

Masanga, Sierra Leone

UDVIKLINGSMÅL
  • At Masanga Hospital kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft ved at tilbyde ordentlige boligforhold til medarbejderne
  • At hospitalet, via flere og bedre medarbejdere, kan øge dets kapacitet og bedre servicere oplandet.
ARKITEKTUR

Projektet består af en række nye medarbejderboliger til personalet på Masanga Hospital. De enkelte boliger skal tænkes som en del af en større helhed, der gradvis kan udvides og de lokale kan bruge den som standardbyggemodel, så de på længere sigt kan bygge videre på deres egen landsby, lave bygninger som har en længere levetid, og som er klimatisk bedre og billigere. Landet selv skal overtage driften af hospitalet inden udgangen af 2016 hvor det er visionen, at der er opført 250 personaleboliger. Et vigtigt aspekt er derfor at sikre lokalt ejerskab gennem inddragelse af lokalbefolkningen og overdragelse af viden, så de kan overtage ansvaret for det fremtidige byggeri.

Der har været fokus på at udtænke boliger, som tager højde for klimaet, funktionaliteten og lokale materialerne. Intentionen har derudover været at integrere parametre som, naturlig ventilation, dagslys og køling i projektet, og grundet den økonomiske ramme er low-tech løsninger i fokus. Husene skal hver kunne bebos af en familie eller tre sygeplejersker.

PARTNERE

React, Masangas Venner

FINANSIERING

Projektet har modtaget støtte fra Statens Kunstfond, Dreyers Fond og Masangas Venner.

PROJEKTPERIODE

2010-2012

PROJEKTTEAM

Rasmus C. Hamann
Camilla Kragh
Silje Erøy Sollien

VIL DU VIDE MERE

Skriv til Arkitekter Uden Grænser, hvis du vil vide mere om projektet.