MEJERI I KHOVSGOL


Projektet går ud på at bygge et kooperativt mejeri ejet af mælkebønderne i Khatgal-området. Målet er at øge mælkebøndernes mulighed for at producere og afsætte mælkeprodukter af høj kvalitet.

HVAD

Mejeribygning og kooperativ der øger mælkebønders afsætningsmuligheder og indtjening. I øjeblikket betyder mangel på forbedrede produktions- og opbevaringsmuligheder at bønderne kun kan afsætte deres mælkeprodukter i en kort sæson. Ved at etablere et mejeri kan bønderne øge deres produktivitet og omsætning.

HVOR

Khovsghol, Mongoliet

UDVIKLINGSMÅL
  • At forebygge og reducere fattigdom blandt traditionelle mælkebønder ved at skabe forarbejdnings- og afsætningsmuligheder for deres mælkeprodukter.
  • At sørge for at værdistigningen på mælken kommer bønderne til gode, igennem et kooperativt drevet mejeri.
  • At højne vidensniveauet i kooperativet gennem uddannelse af lokale mejerifolk.
ARKITEKTUR

Projektet har hidtil fokuseret på kapacitetsopbygning igennem stiftelse af et mejeri-kooperativ samt uddannelse af lokale mejerister. Først når de nødvendige forudsætninger for et bæredygtigt og driftsikkert mejeri er tilvejebragt går projektet ind i sin byggefase.

PARTNERE

Mejerifolk uden Grænser, ecoLeap Foundation

PROJEKTPERIODE

Kapacitetsopbygning: 2014-18

Byggefase: 2018-2020

PROJEKTTEAM

Projektleder Chalotte Vad

VIL DU VIDE MERE

Kontakt Chalotte Vad på cva@arkitekterudengraenser.dk

Projektets hjemmeside og Facebook