OM AUG


Arkitekter uden Grænser er en humanitær organisation, der arbejder for at skabe udvikling med arkitektur og planlægning som redskaber.

Vores formål er at støtte udsatte og fattige befolkningsgrupper i de fattigste lande. Vi skaber arkitektfaglige udviklingsprojekter, fremmer oplysning om bekæmpelse af fattigdom og arbejder med at forbedre jordrettigheder i slumkvarterer. Vi arbejder for at at give alle men­nesker adgang til anstændige boforhold og levevilkår.

Vi består af mere end 300 medlemmer fra forskellige fagligheder. De fleste er arkitekter, men stadigt flere faggrupper finder vej til, og er velkomne i, organisationen.

Vi mener, at anstændige levevilkår er en menneskeret, og at den kan fremmes ved at tænke i helheder, og ved at integrere både tekniske, sociale og æstetiske aspekter i byggeri og planlægning.

Vi stiller planlægnings- og arkitektfaglig viden til rådighed for civilsamfundet og organisationer, der normalt ikke har adgang til denne, og tager medansvar for at byggeriet udvikler sig i en socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtig retning.

Derudover skaber vi muligheder for erfarings- og vidensopbygning blandt arkitekter i Danmark, så solide kompetencer kan opbygges til gavn for vores samarbejdspartnere, og for den del af det danske arkitekterhverv, som spiller på den globale arbejdsplads.

INTERNATIONALT NETVÆRK

Arkitekter Uden Grænser blev stiftet i 2008 som den danske gren af den verdensomspændende organisation Architecture Sans Frontières International (ASF International). Vi er derfor en del af et globalt netværk med The Hasselt Charter som vores fælles værdigrundlag.

LINKS

Arkitekter Uden Grænser er en registreret organisation. Links til vedtægter, årsberetninger mm. finder du her: