PALÆSTINAGRUPPEN/LIFTA


The project deals with the revitalization, hence boosting of tourism (both local and foreign) in the deserted Palestinian village of Jaba’ located close to Ramallah in the West Bank, just 10 kilometres Northeast of Jerusalem.

Riwaq has outlined several means for the rehabilitation, including large and small-scale physical interventions such as creating trails (hiking and biking) connecting Jaba’ to Ramallah and close by villages, and restoring public spaces and houses. Activities also involve the local community thus creating a public realm and sphere in order to secure the continuation of the physical intervention.

The rehabilitation project in Jaba’ is supposed to last two years starting April 2014. We imagine to kick-off the collaboration by making a trip to Ramallah and meet with Riwaq and visit Jaba’ in order to get a clearer view of the project and also plan the collaboration properly.

PHASE 1 (SUMMER 2014)

This phase has to do with activities related to the fieldtrip to Ramallah and Jaba’ (September or October):

  • Phase 1.1 – Preparing for the trip incl. writing project proposal for the approval of the board of AUG and also for the funding.
  • Phase 1.2 – Meeting with Riwaq and visiting Jaba’ incl. planning the collaboration, researching and documenting the process

PHASE 2 (FALL 2014 – FALL 2015

Planning and designing the restoration of public spaces/buildings:

  • Phase 2.1 – Project development in Denmark in close dialogue with Riwaq incl. perhaps weekly or biweekly meetings depending on the state of project, documenting the process, recruiting of more members and funding
  • Phase 2.2 – Yet another trip to Jaba’ to participate in the practical work of restoring incl. hands-on work and documenting the process

2012-2014

Siden foråret 2012 har Palæstina/Israel gruppen under AUG Danmark arbejdet med landsbyen Lifta. Det er i dag en Israelsk landsby i udkanten af Jerusalem, men var indtil 1948 beboet af Palæstinensere, som flygtede i forbindelse med krigen i 1948 og efterlod landsbyen som en ’ghost city’ af forladte gamle huse og ruiner. Lifta er i dag centrum for en række kontroverser og retssager, eftersom nye planer varsler nedrivning af den gamle landsby, som også repræsenterer gammel palæstinensisk byggestil og kulturarv, for i stedet at opføre store luksus etagebyggerier for jødiske israelere. En koalition af israelske, palæstinensiske og internationale ngo’er og professionelle er gået sammen i the Lifta Coalition for at forhindre planerne.

Som en del af gruppens arbejde ønskede vi at gøre opmærksom på konflikten og herunder dens rummelige dimensioner, hvor byplanlægning og arkitektur bliver brugt politisk til at fremme en bestemt dagsorden.

Der er dog ikke enighed om en alternativ fremtid for området, som også er påvirket af den politiske kontekst og især den verserende konflikt mellem israelerne og palæstinenserne. Palæstina/Israel gruppen besøgte i efteråret 2012 landsbyen og indgik i dialog med lokale parter om, hvordan man kunne påvirke alternative fremtidige planer for området. Eftersom det fysiske sted og de relaterede handle- og udviklingsmuligheder i høj grad af dikteret af den politiske realitet valgte gruppen i stedet at indgå i samarbejde med lokale organisationer indenfor arkitektur, kunst og byplanlægning under Qalandiya International Biennale og udarbejdede et fiktivt forslag til en alternativ fremtid for Lifta. Forslaget om at gøre området til en park skulle fungere som et indspark til debatten omkring, hvad der kan ske med det pågældende område og hvordan der kunne tages hensyn til forskellige interesser og grupper.

For mere info om Qalandiya International Biennale se her

GRUPPENS FORSLAG

Som en del af gruppens arbejde ønskede vi at gøre opmærksom på konflikten og herunder dens rummelige dimensioner, hvor byplanlægning og arkitektur bliver brugt politisk til at fremme en bestemt dagsorden. Derfor valgte vi at afholde en stor workshop i samarbejde med Department of Human Settlements på Kunstakademiets Arkitektskole i København i weekenden d.16-17 marts 2013 under overskriften ’Re:Lifta’. Formålet med workshoppen var at præsentere en mere fag-specifik vinkel på konflikten og desuden at gøre opmærksom på, hvor stor en rolle netop arkitektur og byplanlægning spiller i den aktuelle konflikt. Såkaldte facts on the ground (fx Israelske bosættelser på palæstinensisk jord, separationsmuren, militære strukturer) har overhalet de politiske forhandlinger indenom og er i høj grad er med til at skabe nye forudsætninger for såvel en eventuelt fredsaftale som muligheden for en bæredygtig palæstinensisk stat.

NYHEDER