Persondatapolitik for Arkitekter Uden Grænser

Arkitekter Uden Grænser (AUG) har vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan AUG behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. AUG behandler kun personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede, legitime interesser. AUG behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og AUGi sletter dine oplysninger, så snart de ikke længere er nødvendige og efter den til enhver tid gældende lovgivning.

For AUGs medlemmer

AUG indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at have kontakt med vores medlemmer og for at opkræve medlemskontingent.

AUG har varierende personoplysninger på vores medlemmer afhængigt af hvordan medlemskontingentet betales. Medlemskontingent kan betales på tre forskellige måder:

  • Girokort (NETS): AUG registrerer dit navn, adresse, e-mail og telefonnummer
  • Betalingsservice (NETS): AUG registrerer dit navn, adresse, e-mail og telefonnummer
  • Online betalingsservice (Stripe): AUG registrerer dit navn og e-mail.

Medlemmers personoplysninger deles ikke med andre og AUG videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring. AUG benytter NETS og Stripe til håndtering af medlemskontingenter. NETS og Stripe er databehandlere for AUG og behandler udelukkende personoplysninger til opfyldelse af ovennævnte formål og efter instruks fra AUG.

Medlemmer kan altid melde sig ud af organisationen, hvorefter alle persondata slettes permanent. Medlemmer kan til enhver tid få oplyst, hvilke informationer AUG opbevarer og medlemmer har ret til at få ønskede oplysninger slettet. Sletning af persondata (som e-mail og navn) vil medføre udmeldelse af organisationen, da disse er nødvendige for opretholdelse af kontakt til organisationens medlemmer samt opkrævning af medlemskontingent.

AUG anvender desuden servicen Foreningsadministrator til at håndtere kontaktoplysninger samt information om ind- og udmeldelse i forbindelse med administration af og kontakt til medlemmer af foreningen. Foreningsadministrator er ligesom NETS og Stripe databehandler for AUG og behandler udelukkende data på vegne af og efter instruks fra AUG.
Ved at melde dig ind i AUG giver du samtykke til at AUG sender dig mails med nyheder i organisationen.

For medlemmer som opretter en professionel profil gælder det, at der ved oprettelsen gives samtykke til, at AUG må opbevare informationerne om det pågældende medlem. Når et medlem sletter sin profil slettes samtlige informationer om profilen.

For besøgende på vores hjemmeside

For at udvikle og forbedre vores hjemmesider og måle trafik på siderne, indsamler AUG automatisk statistisk information i anonymiseret form om brugen af vores hjemmeside.

AUG anvender Google Analytics til webstatistik. Google Analytics giver os anonymiseret statistisk information om hjemmesidens brugere. Google Analytics behandler IP-adresser og oplysninger fra cookies, så AUG ved, hvor mange sidevisninger AUG har, antallet af brugere, hvilke browsere brugere anvender, og i hvilket land, by eller region brugere befinder sig.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning her.

Hvis du ikke kan acceptere datapolitikken, bedes du undlade at benytte denne hjemmeside.

Revidering af privatlivspolitikken

AUGs privatlivspolitik revideres løbende, således at politikken afspejler foreningens praksis og lever op til den til enhver tid gældende lovgivning. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

Dataansvarlig
Arkitekter Uden Grænser
Fælledvej 12
2200 København N
info@arkitekterudengraenser.dk