FRA SLUM TIL BÆREDYGTIG BOSÆTTELSE

Architects without Borders DenmarkArchitects without Borders DenmarkArchitects without Borders DenmarkArchitects without Borders DenmarkArchitects without Borders Denmark

Kan slumkvarterer transformeres til bæredygtige bosættelser finansieret af stigende grundpriser? Det spørgsmål undersøger vi i dette projekt, inspireret af en metode udviklet af FN-Habitat.

HVAD

Den voldsomme byvækst i udviklingslandene giver flere slumkvarterer, men også højere grundpriser. Projektet skaber dialog mellem myndigheder, jordejere og slumbeboere med det formål at formalisere slumkvarterer og kanalisere indtægter fra salg af frigivet jord ind i nybyggeri til de fattigste. Endemålet er at reducere fattigdom i slummen ved at bygge bedre boliger, sikre beboerne basale rettigheder og fremskynde offentlige investeringer i infrastruktur. Projektet er i første omgang et pilotprojekt der skal give erfaringer med bæredygtig byudvikling baseret på kapitalisering af stigende grundpriser. Projektet udvikles i tæt dialog med lokale myndigheder, erfarne Ugandiske udviklingsorganisationer og beboerne i et slumkvarter i Jinja, Uganda.

HVOR

Jinja, Uganda

UDVIKLINGSMÅL
  • At reducere fattigdom ved at skabe bedre boligforhold i slummen.
  • At undersøge om opførelse af bedre boliger i slummen kan finansieres helt eller delvist via kapitalisering af jordværdistigninger.
  • At etablere kooperativt ejerskab til de nye boliger, og kapacitere slumbeboerne til at administrere deres boliger, samt udnytte og forsvare deres beboerrettigheder.
ARKITEKTUR

Byggeriet tager udgangspunkt i lokalt udviklet low-cost byggeri der reducerer brugen af importeret cement til fordel for lokalt producerede mursten. Projektet sigter på skabe lokale jobs og træning som en integreret del af byggeprocessen.

Projektet er endnu i en forberedelsesfase. I design og byggefasen vil resultaterne blive delt på denne side.

PARTNERE

ACTogether Uganda

Action Aid Uganda

National Slum Dwellers Federation of Uganda

FINANSIERING

Projektet er finansieret via følgende donorer og fonde: Esther og Jep Finks Mindefond, Statens Kunstfond, Mellemfolkeligt Samvirke/Action Aid Denmark, Dreyers Fond

PROJEKTPERIODE
  • Pilotprojekt: 2018-19
  • Fuldskala projekt: 2020-2023
PROJEKTTEAM
VIL DU VIDE MERE

Kontakt Anton Ryslinge på ary@arkitekterudengraenser.dk