PRESSE: ARKITEKTFORENINGEN – ARKITEKTUR FOR VERDENS FATTIGSTE

Den 7. oktober 2013 fyldte Arkitekter Uden Grænser 5 år. I december udgiver de en bog.

Arkitektforeningen har talt med formand for Arkitekter Uden Grænser og arkitekt MAA Rune Asholt og projektleder og arkitekt MAA Tyra Dokkedahl om det at lave frivilligt arbejde gennem arkitektur, organisationens første 5 år og hvad der skal ske de næste 5.

ARKITEKTUR FOR VERDENS FATTIGE

Af Eva Bjerring


HVEM ER ARKITEKTER UDEN GRÆNSER?

Tyra: Arkitekter Uden Grænser (AUG) består af frivillige, der arbejder for at gøre arkitektur og planlægning tilgængelig for de dårligst stillede grupper verden over. AUG er en platform, hvor ligesindede kan mødes og realisere udviklingsprojekter. Det gør vi overvejende i udviklingslande, og særligt Sierra Leone i Afrika fylder i vores bagkatalog. Vi har også projekter herhjemme, men det er udviklingslandene, der har vores største fokus.

Rune: At lave projekter i AUG handler om at lave gode arkitektoniske løsninger. Men det handler også om at udvikle partnerskaber, der styrker lokale aktører i udviklingslandene, så deres arbejde får den størst mulige effekt for marginaliserede grupper. Det er vigtigt for os at opbygge viden og kompetencer hos lokalbefolkningen, så de selv kan løse arkitektoniske og planlægningsmæssige udfordringer i fremtiden.

HVORFOR LAVER I EN BOG NU?

Tyra: Den 7. oktober blev vi 5 år, så bogen markerer vores jubilæum i år. Men endnu vigtigere får vi præsenteret organisationen og vores arbejde udadtil. I dag har vi 19 projekter i 10 lande, 11 af dem er afsluttede. Organisationen har 210 medlemmer, 6 erhvervsmedlemskaber og et ekspanderende netværk af firmaer og andre NGO’er både i Danmark og udlandet.

I takt med vi er vokset, har vi oplevet et stigende behov for at formidle vores arbejde. Vi bliver ofte spurgt om – især af andre arkitekter, hvad arkitekter egentlig laver i udviklingsarbejde – og ikke mindst hvorfor?

For mange er der ikke den klare sammenhæng mellem arkitektfaget og udviklingsarbejdet, der er for os. Det vil vi gerne vise. Med bogen giver vi et håndgribeligt billede af vores arbejde fra alle vinkler – den arkitektfaglige, den byggetekniske, den socialantropologiske og den mere generelle ekspertviden.

For mange er der ikke den klare sammenhæng mellem arkitektfaget og udviklingsarbejdet, der er for os. Det vil vi gerne vise.

Personligt mener jeg, at arkitektens rolle er den samme uanset, hvor i verden arbejdet udføres, hvor mange penge der er til rådighed, eller hvem der skal bruge bygningen.

Samtidig mener jeg, at arkitekturen kan spille en afgørende rolle for ressourcesvage mennesker, hvis hovedfokus er at få mad på bordet, fordi vi kan bidrage til en klar forbedring af leveforhold. En forbedring af funktionel, rumlig eller æstetisk karakter, der i bedste fald frigør andre ressourcer og på den måde øger levestandarden.

HVAD HAR HAFT STØRST BETYDNING DE FØRSTE 5 ÅR?

Rune: Vi har arbejdet hårdt på at finde ud af, hvilken forskel arkitektur kan gøre for mennesker, der lever under meget ringe vilkår. Samtidig er AUG sammensat af mange forskellige fagligheder, så det at skulle definere de værdier, vi vil arbejde ud fra og lære, hvilke metoder, der bedst understøtter det, vi vil, har tydeligt præget vores første fem år.

Men selvom det har været vildt spændende at opbygge og udvikle sådan en organisation, er det stadig de fysiske projekter, der står som det allervigtigste.

KAN I FORTÆLLE OM NOGLE AF DE PROJEKTER?

Rune: Jeg vil fremhæve vores første realiserede projekt. En lille flytbar skole i Indien med et budget på under 30.000 kr. Det blev gennemført på mindre end halvanden måned og bygget af lokale materialer. Facaderne er domineret af bambus der er hængt ned fra taget i wire og giver rummet et meget behageligt lys. På trods af beskedne forhold, har skolen haft en afgørende betydning lokalt, både for dem der arbejder der og for de familier, der nu kan sende deres børn i skole.

Vores nyeste projekt har en helt anden skala. Et stort miljø-læringscenter i nærheden af Freetown i Sierra Leone. Det markerer sig markant i landskabet med en meget ikonisk tagkonstruktion bygget på punktfundamenter ned over en skråning og med et budget omkring et par millioner kr. I kraft af sin karakter som mere offentlig bebyggelse påvirker det her byggeri en væsentlig større gruppe mennesker end skolen i Indien. På den måde rækker vores arbejde længere ud og skaber et større fokus på den forskel, vi kan gøre.

Siden organisationens start har vi arbejdet i Masanga, et hospitalsområde i Sierra Leone. Det er indtil videre blevet til 3 medarbejderboliger og flere er på vej. Det er nogle bygninger, som har betydet meget for udviklingen af vores arbejde i udviklingslande, og de erfaringer vi har gjort os i det første projekt, er taget med over i det næste.

Vi er efterhånden nået et ganske højt niveau både arkitektonisk og håndværksmæssigt underbygget af en stadig større forståelse af de lokales behov og syn på, hvad et godt hus er. At vi har været tilstede i Masanga så længe har gjort os bedre til at sætte os ind i nye områder, så vi fremadrettet er blevet bedre til at vælge de rigtige arkitektoniske løsninger.

HVAD SKAL DER SKE DE NÆSTE 5 ÅR?

Rune: Vi er stadig en ung organisation, og de projekter, vi hidtil har bygget, har vi overvejende selv været initiativtagere til. Det har krævet en væsentlig indsats, som har givet os en viden og erfaring om, hvordan en dansk arkitekt arbejder i andre kulturer, og det vil vi fortsat gøre. Men fremtiden for AUG vil blive præget af flere samarbejder med vores voksende netværk af andre NGO’er og nødhjælpsorganisationer.

Vi vil hjælpe med professionel rådgivning og i højere grad fokusere vores engagement på den arkitektoniske og planlægningsmæssige del af vores arbejde. På den måde bliver vi i stand til at nå meget bredere ud med vores kompetencer og ekspertise som arkitekter og planlæggere end hidtil.

FAKTA

Bogen om Arkitekter Uden Grænser er den første i en serie af bøger om organisationens arbejde.

Bogen er opdelt i tre temaer: ‘Arkitekten i en anden kultur’, Arkitekten som projektleder’ og ‘Ikonbyggeri for Social Forandring’. Bidrag fra Peter Albrecht (DIIS), Jørgen Eskemose (KADK), & Jørgen Andreasen (DHS, KADK), Kristian Kreiner (CBS) og Niels Bjørn, Bjørn, Urbanist og Ph.D.

Udgivelsen støttes af Statens Kunstfond, KAB Fonden og Arkitekter Uden Grænser samt de, som har købt den på forhånd. Alle indtægter går til bogprojektet og Arkitekter Uden Grænsers øvrige projekter.

Bogen udkommer på engelsk, trykkes i farve i formatet 17×24 cm på 96 sider og udgives af Forlaget PB43. Udgives inden jul.

Forudbestil inden 15.december for kun 150,-

>>Forudbestil bogen her

BOGLANCERING

Vær med til lanceringsfest og udstilling i januar 2014 i Leth og Gori (mere info følger)

Udstillingen viser 5 værker af kunstnerne Valérie Collart (FR), Majken Hviid (DK), Marie Gondek (DK), Kah Bee Chow (MA) & Kasper Kjeldgaard (DK) –  skabt med udgangspunkt i materialet fra bogen. Kurateret af Nina Wöhlk. Nærmere info følger.

>>Læs arktikelen på Arkitektforeningens hjemmeside