SAMARBEJDE MED AUG


Arkitekter Uden Grænser tilbyder rådgivning og projektsparring til organisationer og virksomheder der arbejder med udvikling. Står I med et udviklingsprojekt hvori der indgår byggeri eller planlægning, tilbyder vi et forløb med arkitektfaglig bistand så et produkt af høj og gennemtænkt kvalitet kan realiseres. AUG`s ressourcebase er stor og alsidig, og organisationens aktive medlemmer har erfaring, ansvarligt overblik og kompetencer genereret gennem projekter i ind- og udland.

Vores ydelser følger en fleksibel tre-trinsmodel der går fra indledende behovsafklaring og skitsering, til udvikling af program, detaljeret design og budgetlægning, og afslutningsvist til projektering og byggestyring. Vi indgår aftaler trin for trin, uden forpligtelse til mere end ét trin ad gangen.

AUG henholder sig til Danske Ark‘s og FRI‘s ydelsesbeskrivelser, kontraktparadigmer og skemaer.

Kontakt os på info@arkitekterudengraenser for at booke et møde og få en snak om jeres tanker og visioner.