FRIVILLIGE TIL NYT BØRNEBIBLIOTEK

I Etiopien foregår undervisningen i skolerne ofte i overfyldte klasselokaler. Når den daglige skolegang er ovre, er børnene ofte overladt til ophold i gader og stræder.

Der findes meget ringe tilbud for kreativ udfoldelse, og de få biblioteker der findes i landet, kan ikke tilbyde alderstilpasset litteratur for børn og unge. Generelt varetages børn og unges behov for leg og læring, efter skole, sjældent af konkrete tilbud.

PROJEKTET

Det er formålet med projektet at skabe nye rammer for Axums børn og unge under mottoet ”More play – less rules”. Projektet er startet af Axumite Heritage Foundation (AHF) som er en organisation der er oprettet af Ethiopian Community Development Council (ECDC) i 1993. AHF har til formål at restaurere, beskytte og promovere Axums forhistoriske og nyere kulturelle værdier.

Biblioteksbyggeriet – Med det nye børnebibliotek bliver det muligt at introducere Axums børn og unge til den mangfoldige rigdom, der ligger i den litterære verden. Der skal indrettes faciliteter til højtlæsning af bøger, individuel læsning, spil, kreativ udfoldelse m.m. Biblioteket skal være et sted, hvor byens børn kan komme og gå frit og hvor de kan søge viden og socialisere. Byggeriets rammer skal desuden kunne understøtte de eksisterende skolefaciliteter, med behovet for særlige undervisningstilbud.

Bibliotekshaven – Det er ønsket at den fremtidige bibliotekshave skal åbnes op og fungere som et pauserum for Axums borgere og turister. I tilknytning til biblioteksbyggeriet skal der udarbejdes lege- og læringsrum i det eksisterende haveanlæg, ligesom der skal etableres mindre boder for salg af lokalt håndværk.

PROJEKTTEAMET

Arkitekterne Mads Bille Kjær og Søren Nordal Enevoldsen (teamkoordinator) har været i Axum, hvor de har registreret de lokale forhold, sideløbende med at de har etableret gode kontakter i lokalområdet. Den lokale kontaktperson Karen Obling, der er bosiddende i østafrika, forestår fundraising til realisering af det kommende byggeri og fungerer i det daglige som projektteamets sparringspartner.

Der er behov for 2-3 engagerede frivillige teammedlemmer, da projektet indebærer et relativt stort og længerevarende arbejde med mulighed for at opbygge nye spændende samarbejdsrelationer. Det vil være en fordel, hvis du som frivillig har kompetencer og erfaring med skitsering/projektering, ulandsarbejde, fundraising, arbejde med undervisnings- og læringsmiljøer samt have- og landskabsplanlægning. Projektet står nu på et stadie, hvor du vil kunne få stor indflydelse på den fysiske udformning, i et ligestillet samarbejde med teamets øvrige medlemmer. Der er brug for robuste og fleksible løsninger, der kan tilvejebringe rammerne om et mangfoldigt tilbud for Axums børn og unge.

KONTAKT

Hvis du vil være med til at skabe og udføre projektet, bedes du sende en mail med motivation og CV til Tomas Wainø på twa@arkitekterudengraenser.dk senest d. 15. marts 2013. Se nedenstående link og/eller kontakt Tomas, hvis du har spørgsmål eller vil have yderligere information.

>>Læs mere om projektet her